14.ekipno prvenstvo CS - Strgari, 06.11.2017.

  finalni plasman  

procesiran 06.11.2017. u 13:08
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 11,77                 timova: 7

1.Backo1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 4,78
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 4,78
1199 Rajko Živković, mk, 11, Srce, mp na turniru: 4,78
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 4,78
+97 imp  97,87 vp  
Mihajlo Filipović: 19,74 mp;   Slobodan Filipović: 19,74 mp;   Rajko Živković: 19,74 mp
Milan Petrović: 19,74 mp
2.Naisus1046 Milan Ušćumlić, SV, 19, NBK, mp na turniru: 5,50
1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 5,50
1060 Dragan Mirić, BV, 17, C.Zv., mp na turniru: 5,50
1141 Vladislav Živadinović, kM, 13, NBK, mp na turniru: 5,50
+70 imp  87,15 vp  
Milan Ušćumlić: 12,87 mp;   Aleksandar Stanković: 12,87 mp;   Dragan Mirić: 0 mp
Vladislav Živadinović: 0 mp
3.Vrnjacka Banja1067 Marko Mladenović, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 2,93
1176 Dragan Stojković, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 2,93
1205 Vladan Đorđević, kM, 13, V.Banja, mp na turniru: 2,93
1175 Vladimir Nešić, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 2,93
+50 imp  84,02 vp  
Marko Mladenović: 6,48 mp;   Dragan Stojković: 6,48 mp;   Vladan Đorđević: 6,48 mp
Vladimir Nešić: 6,48 mp
4.Jagodina1196 Zoran Burić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 3,16
1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 3,16
1222 Zoran Deletić, kM, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 2,64
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 2,64
1065 Slaviša Marković, nM, 16, 2 Trefa , mp na turniru: 2,64
1271 Dejan Petković, mk, 11, 2 Trefa , mp na turniru: 2,64
+22 imp  81,11 vp  
5.Stragari2642 Aleksandar Radosavljević, mk, 8, Strag., mp na turniru: 0,44
2644 Nemanja Kalanović, mk, 7, Strag., mp na turniru: 0,44
2556 Radoslav Rajić, --, 6, Strag., mp na turniru: 0,37
2523 Boban Vujić, mk, 8, Strag., mp na turniru: 0,37
1333 Marko Dugalić, --, 2, Strag., mp na turniru: 0,37
2555 Slobodan Petrović, Ik, 8, Strag., mp na turniru: 0,37
-27 imp  64,33 vp  
6.Smem1078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 1,62
1033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 1,62
1350 Nenad Stanković, mk, 10, NBK, mp na turniru: 1,62
1106 Nebojša Radenković, mk, 12, NBK, mp na turniru: 1,62
-48 imp  62,64 vp  
7.SrceTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1417 Milan Aranđelović,   1377 Katarina Petrović,
1376 Jelena Kostić,   1386 Milan Ž. Mitić
-164 imp  26,88 vp  

BSS