14.ekipno prvenstvo CS - V.Banja 25.12.2017.

  plasman posle 14 kola  

procesiran 25.12.2017. u 00:45
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 11,06                 timova: 7

1.Backo1084 Mihajlo Filipović, rM, 16, NBK, mp na turniru: 8,77
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 8,77
1199 Rajko Živković, mk, 11, Srce, mp na turniru: 8,20
2466 Milan Petrović, nM, 15, C.Zv., mp na turniru: 8,20
1239 Srđan Veljković, kM, 12, Srce, mp na turniru: 3,42
+193 imp    197,11 vp  
2.Naisus1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 9,15
1060 Dragan Mirić, BV, 17, C.Zv., mp na turniru: 9,15
1141 Vladislav Živadinović, kM, 13, NBK, mp na turniru: 9,15
1117 Igor Krstić, kM, 12, NBK, mp na turniru: 3,65
+161 imp    178,28 vp  
3.Vrnjacka Banja1067 Marko Mladenović, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 6,19
1176 Dragan Stojković, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 6,19
1205 Vladan Đorđević, kM, 13, V.Banja, mp na turniru: 5,64
1175 Vladimir Nešić, nM, 16, V.Banja, mp na turniru: 5,64
2381 Boško Marinović, mk, 10, V.Banja, mp na turniru: 2,71
2527 Darko Radosavljević, Ik, 8, V.Banja, mp na turniru: 2,71
+129 imp    176,24 vp  
4.Jagodina1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 6,46
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 5,94
1065 Slaviša Marković, nM, 16, 2 Trefa , mp na turniru: 5,94
1271 Dejan Petković, mk, 11, 2 Trefa , mp na turniru: 5,94
+54 imp    162,12 vp  
5.Smem1078 Ivica Kikić, nM, 17, NBK, mp na turniru: 3,76
1033 Nenad Popović, BV, 17, NBK, mp na turniru: 3,76
1350 Nenad Stanković, mk, 10, NBK, mp na turniru: 3,76
1106 Nebojša Radenković, mk, 12, NBK, mp na turniru: 3,76
-48 imp    128,67 vp  
6.Stragari2642 Aleksandar Radosavljević, mk, 8, Strag., mp na turniru: 1,24
2644 Nemanja Kalanović, mk, 7, Strag., mp na turniru: 1,24
2556 Radoslav Rajić, --, 6, Strag., mp na turniru: 1,06
1333 Marko Dugalić, --, 2, Strag., mp na turniru: 1,06
2555 Slobodan Petrović, Ik, 8, Strag., mp na turniru: 1,06
-109 imp    114,62 vp  
7.SrceTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1417 Milan Aranđelović,   1377 Katarina Petrović,
1376 Jelena Kostić,   1386 Milan Ž. Mitić,
1388 Milan Kostadinovic
-380 imp    50,96 vp  

BSS