Kvalifikacije za Ligu Srbije 201718

  finalni plasman  

procesiran 09.10.2017. u 01:37
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 14,08                 timova: 2

1.Vrnjacka Banja1067 Marko Mladenović, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 4,50
1176 Dragan Stojković, BV, 17, V.Banja, mp na turniru: 4,13
2381 Boško Marinović, mk, 10, V.Banja, mp na turniru: 4,13
1205 Vladan Đorđević, kM, 13, V.Banja, mp na turniru: 4,13
2527 Darko Radosavljević, Ik, 8, V.Banja, mp na turniru: 4,13
+20 imp  44,47 vp  
Marko Mladenović: 21,98 mp;   Dragan Stojković: 21,05 mp;   Boško Marinović: 21,05 mp
Vladan Đorđević: 0 mp;   Darko Radosavljević: 0 mp
2.Srce1204 Mihajlo Milovanović, kM, 13, Srce, mp na turniru: 1,76
1030 Zoran Milosavljević, SV, 19, Srce, mp na turniru: 1,76
1032 Miroljub Nejković, SV, 19, Srce, mp na turniru: 1,58
1239 Srđan Veljković, kM, 12, Srce, mp na turniru: 1,58
1109 Ljubiša Ilić, kM, 13, Srce, mp na turniru: 1,58
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, Srce, mp na turniru: 1,58
-20 imp  35,53 vp  

BSS