1.1.kolo ekipnog prvenstva CS

procesiran 06.11.2016. u 23:37
nivo pristupa: Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 11,44        stolova: 3

1 Sabirni centarodigrano 12 bordova
2381 Boško Marinović: 0,78 mp
1067 Marko Mladenović: 0,78 mp
1071 Nenad Miljković: 0,78 mp
2524 Budimir Borić: 0,78 mp 0 mp
Vrnjacka Banjasastav tima u trenutku igranja meča:
1175 Vladimir Nešić, 1176 Dragan Stojković
1002 Marko Seizović, 2527 Darko Radosavljević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,31 : 7,69 vp
+7 imp
 
-7 imp
 
pobednički tim: 3,13 mp
2 Jagodinaodigrano 12 bordova
1069 Nenad Jokić: 0,80 mp
2384 Zorica Džigurski: 0,80 mp
1196 Zoran Burić: 0,80 mp 0 mp
1158 Miodrag Aleksić: 0,80 mp
Seniorisastav tima u trenutku igranja meča:
1078 Ivica Kikić, 1060 Dragan Mirić
1053 Slobodan Filipović, 1084 Mihajlo Filipović
1065 Slaviša Marković, 1204 Mihajlo Milovanović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   11,70 : 8,30 vp
+5 imp
 
-5 imp
 
pobednički tim: 3,21 mp
3 Stragari 1odigrano 12 bordova
2523 Boban Vujić: 0,33 mp 0 mp
2644 Nemanja Kalanović: 0,33 mp
2642 Aleksandar Radosavljević: 0,33 mp
1056 Branislav Petrović: 0,30 mp
1037 Miloš Adamović: 0,30 mp
Stragari 2sastav tima u trenutku igranja meča:
2555 Slobodan Petrović, 2525 Milivoje Đurić
1333 Marko Dugalić, 2521 Milovan Đorđević
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   12,31 : 7,69 vp
+7 imp
 
-7 imp
 
pobednički tim: 1,60 mp


BSS