12. EPCS finalni plasman

  finalni plasman  

procesiran 15.03.2016. u 02:47
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 11,01                 timova: 4

1.POVRATAK OTPISANIH1060 Dragan Mirić, nM, 16, NBK, mp na turniru: 11,83
1095 Aleksandar Stanković, nM, 16, NBK, mp na turniru: 11,83
1046 Milan Ušćumlić, BV, 18, NBK, mp na turniru: 11,83
2466 Milan Petrović, nM, 14, NBK, mp na turniru: 11,83
+71 imp  31,50 vp  medal1 sp 
Dragan Mirić: 0 mp;   Aleksandar Stanković: 17,44 mp;   Milan Ušćumlić: 17,44 mp
Milan Petrović: 17,44 mp
2.SENIORI1106 Nebojša Radenković, mk, 12, NBK, mp na turniru: 4,64
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 4,64
1084 Mihajlo Filipović, rM, 15, NBK, mp na turniru: 4,43
1222 Zoran Deletić, mk, 11, Jag., mp na turniru: 4,43
1065 Slaviša Marković, nM, 16, Jag., mp na turniru: 4,43
+37 imp  24,20 vp  
Nebojša Radenković: 0 mp;   Slobodan Filipović: 6,38 mp;   Mihajlo Filipović: 6,22 mp
Zoran Deletić: 6,22 mp;   Slaviša Marković: 6,22 mp
3.JAGODINA1069 Nenad Jokić, rM, 13, Jag., mp na turniru: 3,29
2384 Zorica Džigurski, mk, 9, Jag., mp na turniru: 3,29
1196 Zoran Burić, rM, 15, Jag., mp na turniru: 3,14
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 12, NBK, mp na turniru: 3,14
1233 Milena Radivojević, mk, 10, Jag., mp na turniru: 3,14
1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, Jag., mp na turniru: 3,14
-14 imp  18,47 vp  
4.KOMBINACIJATim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
2499 Nada Miletić,   2527 Darko Radosavljević,
1239 Srđan Veljković,   1175 Vladimir Nešić,
1611 Goran Savić,   1199 Rajko Živković
-94 imp  5,83 vp  

BSS