sastav tima NSBK

2544thumbVuk TrnavacnM16N.S.B.K.
2551thumbNikola ĐukanovićnM15N.S.B.K.
1230thumbTamara NikolićkM14N.S.B.K.
1322thumbBogdan VeličkovićII7N.S.B.K.
1057thumbJovan PoljačkinM16N.S.B.K.
1068thumbIvica BošnjakrM15N.S.B.K.

Datum i vreme kreacije tima:  14.10.2018. u 16:51


nazad