zapisnici BSS
home  početna

..
Sastanak UO Bridz saveza Srbije 03.03.2018petak,  06.04.2018.  02:33
zapisnik sa skupstine BSS-a mart 2018petak,  23.03.2018.  10:44
Zapisnik sa skupštine BSS-a 09.12.2017sreda,  27.12.2017.  23:37
Bridž savez Srbije izveštaj predsednika za 2016utorak,  05.12.2017.  16:14
zapisnik sa sednice UO BSS-a 23.04 2017utorak,  09.05.2017.  12:48
zapisnik sa sednice 11.02.2017sreda,  01.03.2017.  11:10
Izvestaj sa vanredne Skupstine BSS 21.01.2017utorak,  24.01.2017.  10:41
Zapisnik sa 03. sednice UO BSS 2016 sreda,  26.10.2016.  09:33
Zapisnik sa 02.sednice UO BSS-asreda,  26.10.2016.  09:13
Zapisnik sa konstitutivne sednice UO BSSsreda,  04.05.2016.  16:03
Izveštaj sa vanredne Skupštine BSS 2016petak,  22.04.2016.  11:53
Izveštaj sa redovne Skupštine BSS 2016petak,  25.03.2016.  08:44
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2016-01petak,  12.02.2016.  22:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2015-06nedelja,  27.12.2015.  22:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2015-05četvrtak,  29.10.2015.  22:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2015-04sreda,  02.09.2015.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2015-03utorak,  12.05.2015.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2015-02utorak,  31.03.2015.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2015-01četvrtak,  05.03.2015.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-07petak,  12.12.2014.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-06utorak,  04.11.2014.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-05utorak,  07.10.2014.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-04utorak,  19.08.2014.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-03petak,  04.04.2014.  00:00
Skupština BSS 20.3.2014. - Zapisnikčetvrtak,  20.03.2014.  12:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-02četvrtak,  06.03.2014.  00:00
Zapisnik sa sastanka UO BSS 2014-01utorak,  14.01.2014.  00:00