Galerija BSS: Univerzitetsko i školsko prvenstvohome

..

UNIVERZITETSKI PRVACI DRŽAVE 2017. NOVI SAD 2 JOvanović D. Jovanović B. Govorčin Velja
4. mesto na UNI parskom (na prvom obračunu 2.) Brkić-Djukanovic
Pravo 2. mesto univerzitetsko parsko Pepić-Zoranović
3. mesto univerzitetsko parsko Jovanović-Velja
3. na svetu prošle godine i 2. u NS i SRB a ove 3. u NS SRB a čuvaj se svete najlepši N_
Najlepša slika
deca
Vuk i Stojan.jpg
Univerzitetsko prvenstvo 1.mesto Novi Sad 2
Univerzitetsko prvenstvo 2.mesto Novi Sad 3
2. mesto univerzitetsko parsko
2. mesto školsko parsko
juniorska reprezentacija
1. mesto na školskom timskom ekipa JJZ -ETŠ
Školski parski prvaci države
Deo tima 2. mesto školsko Gimnazija JJ ZMAJ NS