Bridž liga Srbije

procesiran 13.11.2017. u 10:16
nivo pristupa: BSS
jačina: 16,20        stolova: 4

1 2 Trefaodigrano 16 bordova
1158 Miodrag Aleksić: 2,33 mp
1222 Zoran Deletić: 2,33 mp
1196 Zoran Burić: 2,33 mp
1065 Slaviša Marković: 2,33 mp
Zemunsastav tima u trenutku igranja meča:
1027 Milorad Radojević, 1107 Ivan Miletić
1105 Nikola Blagojević, 1127 Vuk Marković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,75 : 6,25 vp
+14 imp
 
-14 imp
 
pobednički tim: 9,32 mp
2 Vrnjacka Banjaodigrano 16 bordova
1176 Dragan Stojković: 4,03 mp
2381 Boško Marinović: 4,03 mp
1175 Vladimir Nešić: 4,03 mp
1067 Marko Mladenović: 4,03 mp
NBKsastav tima u trenutku igranja meča:
1053 Slobodan Filipović, 1084 Mihajlo Filipović
1078 Ivica Kikić, 1033 Nenad Popović
1046 Milan Ušćumlić, 1095 Aleksandar Stanković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,92 : 4,08 vp
+25 imp
 
-25 imp
 
pobednički tim: 16,13 mp
3 NSBKodigrano 16 bordova
2544 Vuk Trnavac: 2,34 mp
2652 Jovana Zoranović: 2,34 mp
1047 Atila Baba: 2,34 mp
2718 Stojan Važić: 2,34 mp
2721 Selena Pepić: 0 mp
2717 Boris Jovanović: 0 mp
Crvena Zvedasastav tima u trenutku igranja meča:
1014 Marko Perišić, 1018 Dejan Jovanović
1050 Vladan Tubić, 1015 Stevica Kikić
1215 Mladen Karapandžić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,04 : 6,96 vp
+11 imp
 
-11 imp
 
pobednički tim: 9,37 mp
4 NS1odigrano 16 bordova
1008 Darko Parežanin: 4,80 mp
1004 Dimitraki Zipovski: 4,80 mp
1003 Goran Radišić: 4,80 mp
1168 Miladin Dendić: 4,80 mp
1009 Branislav Đuričić: 0 mp
1259 Zoran Šarić: 0 mp
Savski BGsastav tima u trenutku igranja meča:
1100 Zoran Kocić, 1037 Miloš Adamović
1266 Marko Gligorijević, 1056 Branislav Petrović
1089 Mihajlo Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   17,31 : 2,69 vp
+34 imp
 
-34 imp
 
pobednički tim: 19,21 mp


BSS