Bridž liga Srbije 13.kolo

procesiran 08.03.2018. u 10:40
nivo pristupa: BSS
jačina: 16,55        stolova: 4

1 2 Trefasastav tima u trenutku igranja meča:
1158 Miodrag Aleksić, 1222 Zoran Deletić
1196 Zoran Burić, 1065 Slaviša Marković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Crvena Zvedaodigrano 16 bordova
1018 Dejan Jovanović: 0,97 mp
1006 Zoran Koldžić: 0,97 mp
1060 Dragan Mirić: 0,97 mp
2466 Milan Petrović: 0,97 mp
1014 Marko Perišić: 0 mp
1017 Aleksandar Vučić: 0 mp
1015 Stevica Kikić: 0 mp
1059 Boris Altman: 0 mp
   8,24 : 11,76 vp
-6 imp
 
+6 imp
 
pobednički tim: 3,89 mp
2 NBKodigrano 16 bordova
1021 Vladimir Kalčić: 2,26 mp
1035 Vladan Milutinović: 2,26 mp
1046 Milan Ušćumlić: 2,26 mp
1095 Aleksandar Stanković: 2,26 mp
NS1sastav tima u trenutku igranja meča:
1008 Darko Parežanin, 1004 Dimitraki Zipovski
1009 Branislav Đuričić, 1259 Zoran Šarić
2551 Nikola Đukanović, 1005 Nenad Mišković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,04 : 6,96 vp
+11 imp
 
-11 imp
 
pobednički tim: 9,03 mp
3 Zemunodigrano 16 bordova
1107 Ivan Miletić: 1,89 mp
1105 Nikola Blagojević: 1,89 mp
1127 Vuk Marković: 1,89 mp
1226 Vojislav Milentijević: 1,89 mp
1207 Zoran Ilić: 0 mp
1142 Ana Brajović: 0 mp
NSBKsastav tima u trenutku igranja meča:
2544 Vuk Trnavac, 2721 Selena Pepić
2652 Jovana Zoranović, 1057 Jovan Poljački
1047 Atila Baba, 2716 Stefan Velja
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,28 : 6,72 vp
+12 imp
 
-12 imp
 
pobednički tim: 7,55 mp
4 Vrnjacka Banjaodigrano 16 bordova
1067 Marko Mladenović: 4,92 mp
1092 Dejan Prijović: 4,92 mp
1002 Marko Seizović: 2,46 mp
1253 Dejan Curaković: 4,92 mp
1001 Vladan Nikolić: 2,46 mp
Savski BGsastav tima u trenutku igranja meča:
1085 Vesna Danilović, 1266 Marko Gligorijević
1056 Branislav Petrović, 1089 Mihajlo Nikolić
1051 Dušan Pešić, 1044 Nebojša Bogdanović
1093 Veljko Vujčić, 1073 Dragan Nikolić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   17,17 : 2,83 vp
+33 imp
 
-33 imp
 
pobednički tim: 19,67 mp


BSS