XIII Prva liga Srbije u bridžu-plasman posle 3.kola

  plasman posle 3 kola  

procesiran 18.10.2018. u 00:29
nivo pristupa:  Bridž Savez Srbije
jačina: 14,41                 timova: 8

1.NBK1095 Aleksandar Stanković, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,64
1046 Milan Ušćumlić, SV, 19, NBK, mp na turniru: 5,80
1117 Igor Krstić, rM, 13, NBK, mp na turniru: 5,87
1141 Vladislav Živadinović, rM, 14, NBK, mp na turniru: 4,03
1021 Vladimir Kalčić, ZV, 20, NBK, mp na turniru: 3,61
1035 Vladan Milutinović, SV, 19, NBK, mp na turniru: 3,61
+61 imp    44,39 vp  
2.CRVENA_ZVEZDA1059 Boris Altman, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 4,51
1006 Zoran Koldžić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 4,51
1015 Stevica Kikić, ZV, 21, C.Zv., mp na turniru: 0,00
1076 Dragan Azdejković, BV, 18, C.Zv., mp na turniru: 4,51
1513 Igor Ćurlin, SV, 19, C.Zv., mp na turniru: 4,51
+17 imp    32,59 vp  
3.NSBK2544 Vuk Trnavac, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 5,22
2551 Nikola Đukanović, nM, 15, NSBK, mp na turniru: 0,00
1230 Tamara Nikolić, kM, 14, NSBK, mp na turniru: 5,22
1322 Bogdan Veličković, II, 7, NSBK, mp na turniru: 0,85
1057 Jovan Poljački, nM, 16, NSBK, mp na turniru: 5,22
1068 Ivica Bošnjak, rM, 15, NSBK, mp na turniru: 4,37
+10 imp    32,32 vp  
4.NS‑11008 Darko Parežanin, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 2,82
1003 Goran Radišić, ZV, 22, NS1, mp na turniru: 0,00
1005 Nenad Mišković, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 2,37
1009 Branislav Đuričić, ZV, 21, NS1, mp na turniru: 5,19
1058 Gorana Mitić, rM, 15, NS1, mp na turniru: 2,37
2652 Jovana Zoranović, nM, 15, NS1, mp na turniru: 5,19
1259 Zoran Šarić, rM, 14, NS1, mp na turniru: 2,82
+5 imp    31,99 vp  
5.2_TREFA2384 Zorica Džigurski, mk, 10, 2 Trefa , mp na turniru: 0,42
1158 Miodrag Aleksić, mk, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 0,00
1102 Dragan Pejčić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 2,56
1060 Dragan Mirić, BV, 17, 2 Trefa , mp na turniru: 2,56
1069 Nenad Jokić, rM, 13, 2 Trefa , mp na turniru: 2,14
1196 Zoran Burić, rM, 15, 2 Trefa , mp na turniru: 0,42
1222 Zoran Deletić, kM, 12, 2 Trefa , mp na turniru: 2,14
+4 imp    31,15 vp  
6.ZEMUN1107 Ivan Miletić, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 2,66
1127 Vuk Marković, mk, 14, Zemun, mp na turniru: 0,00
1027 Milorad Radojević, SV, 21, Zemun, mp na turniru: 2,66
1139 Julija Arsenijević, kM, 14, Center, mp na turniru: 2,66
1105 Nikola Blagojević, kM, 14, Zemun, mp na turniru: 2,66
-32 imp    23,10 vp  
7.VRNJAČKA_BANJATim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1175 Vladimir Nešić,   1176 Dragan Stojković,
2527 Darko Radosavljević,   1002 Marko Seizović,
1067 Marko Mladenović,   2381 Boško Marinović
-28 imp    22,29 vp  
8.PARTIZAN1036 Božidar Katić, BV, 20, Part., mp na turniru: 1,71
1092 Dejan Prijović, nM, 16, Part., mp na turniru: 0,00
1253 Dejan Curaković, nM, 16, Part., mp na turniru: 0,00
1438 Tatjana Erić, mk, 13, Part., mp na turniru: 1,71
2559 Nikola Bulajić, mk, 12, Part., mp na turniru: 1,71
1066 Dragan Mladenović, rM, 14, Part., mp na turniru: 1,71
-37 imp    22,17 vp  

BSS