BSS kontakti

Upravni Odbor

Ivo Đukanović

predsednik

president@bridgeserbia.org

ivo.djukanovic@gmail.com

 

Aleksandar Stanković

podpredsednik

alek2007967@gmail.com

Aleksandar Vučić

član
sasavucic2@gmail.com

Miroslav Šovran
član


			
miroslavsovran@gmail.com

Dimitraki Zipovski član
Vladimir Nešić član
vladanesic111@gmail.com

Takmičarska komisija

Dragan Azdejković

Nenad Mišković

predsednik

član

dazdejkovic@gmail.com

lnesab@yahoo.com

Slobodan Filipović

član

sfilipovic53@gmail.com

 

Disciplinska komisija

Mirjana Ristíć

predsednik

mirjana.ristic@mlo.rs

Atila Baba

član

Nenad Popović

član

Sudijska komisija

Zoran Sibinović

predsednik

ssibin@3dnet.rs

 

Momčilo Ignjatović

član

Momciloignjatovic@gmail.com

 

Nenad Miljković

član

northeast@mts.rs

 

Statutarna komisija

Srđan Ćorac

predsednik

 

Vesna Belićajević

član

Igor Ćurlin

član

igor.curlin@beograd.gov.rs

Nadzorni odbor

Stojan Važić

predsednik

 

Vladimir Kalčić

član

vkalca@gmail.com

 

Olga Simić

član

simicolga@yahoo.com

 

Žalbena komisija

Dušan Pešić
dupesic@sbb.rs
Jovana Zoranović
jovana_94ns@hotmail.com
Mihajlo Filipović
filipovicmihajlo779@gmail.com

Osnovne informacije o takmičarskom bridžu

 

 

Bridž je svetski priznat misaoni sport, koji je na preporuku odeljenja Ujedinjenih nacija za  prosvetu i kulturu (UNESCO)

u  mnogim zapadnim zemljama uveden u škole kao  fakultativni predmet s obzirom da kod mladih jača  i razvija logiku, inteligenciju, pospešuje koncentraciju, brzo donošenje odluka i kolektivni duh.

 

 

Igranje bridža , šaha ili sviranje muzičkog instrumenta značajno smanjuje rizik od razvijanja alzhajmerove bolesti ili drugih oblika demencije po najsveobuhvatnijoj studiji o dobrom uticaju intelektualnih aktivnosti meðu starijim osobama”           

Washington Post , jun 19,2013 , Bazirano na studiji Albert Ajnštajn medicinskog fakultete ,New York

 

Istorijat nastanka igre

Bridž se razvio početkom ovog veka, usložnjavanjem pravila vista. Tačan rani istorijat igre nije poznat, a za ključnu godinu u razvoju se smatra 1925, kada je Amerikanac Harold Vanderbilt izumeo tzv. Contract Bridge, što je bridž kakvim ga danas poznajemo. Ključni pojam je reč kontrakt (engl. ugovor), koji označava krajnji izlicitiran broj štihova i adutsku boju koje je imenovala strana koja je pobedila u licitaciji. Svetsku

popularnost bridž je dostigao zahvaljujući ”kralju bridža” Eliju Kalbertsonu, koji je igru popularisao širom sveta, razvio sistem licitacije, organizovao kurseve, izdavao časopise i knjige.

Postoje, u suštini, dve forme bridža: takmičarski (turnirski) i slobodni (kućni). Kod ovog prvog, faktor sreće u igri je minimalizovan, tako što se

Kina,Svetsko Univerzitesko  prvenstvo                                                                     podele odigrane za jednim stolom na turniru prenose nepromešane i za sve ostale stolove, tako da se za svim stolovima igraju iste karte, rezultati se upisuju na posebne liste i na kraju se može izvršiti poreðenje rezultata. Zahvaljujući ovom sistemu (tzv. Duplicate (udvojeni)Bridge ) bridž se izdvojio od ostalih igara sa kartama kao igra koja ne zavisi od sreće, nego prvenstveno od znanja i veštine igrača. Kod kućnih partija, kao kod drugih igara, faktor sreće je vrlo značajan.

Svetska prvenstva u bridžu se održavaju od 1952, a od 1964. i bridž olimpijade. Danas se bridž igra u gotovo celom svetu, a najjače zemlje su SAD, Francuska, Italija, Velika Britanija, Poljska. Na Zapadu bridž ima otprilike onakav status kao što ima šah u Rusiji - postoji ogroman broj klubova i igrača, uveden je u škole, organizuju se ogomna nacionalna prvenstva, izdaje ogroman broj knjiga i časopisa, u gotovo svim dnevnim novinama postoji bridž kolumna. Vrlo je popularan i u Aziji (Pakistan je

jednom bio prvak sveta) i Južnoj Americi. U istočnoj Evropi dugo je bio praktično zabranjen kao ”buržujska igra”, izuzevši Poljsku, koja je postala jedna od svetskih velesila. Kod nas, iako nije bio zabranjen, bridž je, nažalost, slabo razvijen.                                                                                                     

 

U Srbiji danas postoji svega oko 250 aktivnih igrača, uz par hiljada onih koji znaju da igraju, ali ne posećuju turnire. Postoji desetak klubova, najviše u Beogradu. Poneki id njih organizuju škole bridža a BSS pokušava da organizuje kurseve u školama i fakultetima . Juniorska reprezentacija Srbije koja je prošla čkolu bridža Bridž saveza Srbije psvojila je 3. mesto na Univerzijadi (gde je bridž bio ravnopravna disciplina ). a mladi damski par su postali prvaci sveta pre dve godine .

Rekli su o bridžu :

Bridž otvara posebnu vrstu mentalne oštrine s kojom sve što želite da uradite bude savršeno ,bridž drži vaš um veoma aktivnim “ - Bil Gates osnivač Microsoft-a

Mnoge igre pružaju zabavu, ali Vas samo bridž zaokuplja. Vežba Vaš um. Vaš um može da zarða, ali bridž sprečava rðu od formiranja.–Omar Sharif

Igranje bridža odražava inteligenciju. To je jedna od najboljih stvari u životu zaista. Svako ko propušta bridž, propušta toliko toga u životu.–Malcolm Forbes

Bilo kuda da idem, uvek mogu sklopiti nova prijateljstva za bridž stolom.–Martina Navratilova

Bridž je esencijalno društvena igra, ali nažalost ona privlači popriličan broj nedruštvenih ljudi.–Alan Truscott

Bridž je poput vodjenja ljubavi. Ako nemaš dobrog partnera, bilo bi dobro da imaš dobru ruku.–Woody Allen

Ulaganje u berzu gde ljudi veruju u efikasnost je poput igranja bridža sa nekim kome su rekli da gledanje u karte neće doneti ništa dobro.–Warren Buffett ( jedan od najbogatijih ljudi na svetu )

Bridž je kraljica svih igara sa kartama.Bridž je jedna od igara u kojoj kompjuter nije najbolji.- Bil Gates osnivač Microsoft-a

Bridž je najzanimljivija i najinteligentnija igra kartama, koju je ljudska pamet do sad smislila. Voleo bih da ga deca uče, razumljivo naravno,  kao što su učili plesati;  na kraju to će biti najkorisnija stvar za njih, jer ne možete s istim žarom nastaviti plesati kada ste ćelavi i trbušasti kao lonac; niti, zbog istog razloga, možete sa zadovoljstvom po sebe ili vašeg partnera i dalje igrati tenis ili golf  kada ste otišli dosta iznad srednjih godina. Ali možete igrati bridž onoliko dugo dokle god možete sedeti za stolom i razlikovati karte jednu od drugih. U stvari, kada sve ostalo više ne uspeva – sport, ljubav, ambicije – bridž ostaje jedini koji pruža utehu i zabavu.

William Somerset Maugham