IO Slavija, Jun(2), timski I kolo

procesiran 13.06.2015. u 15:58
nivo pristupa: klub Zemun
jačina: 11,80        stolova: 1

1 NS3EW4sastav tima u trenutku igranja meča:
2008 Filip Radovanović, 2600 Predrag Živanović
1076 Dragan Azdejković, 2381 Boško Marinović
1719 Dragan Gostović, 1025 Miodrag Malović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
EW3NS4odigrano 16 bordova
1077 Aleksandar Lovrić: 0,83 mp
2580 Spomenka Grujičić: 0,83 mp
1461 Miroslav Šovran: 0,83 mp
1089 Mihajlo Nikolić: 0,83 mp
   8,24 : 11,76 vp
-6 imp
 
+6 imp
 
pobednički tim: 3,30 mp


BSS