IO Slavija, Jun(2), timski II kolo

procesiran 13.06.2015. u 16:01
nivo pristupa: klub Zemun
jačina: 10,78        stolova: 1

1 NS3EW4sastav tima u trenutku igranja meča:
2008 Filip Radovanović, 2600 Predrag Živanović
1076 Dragan Azdejković, 2381 Boško Marinović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
EW3NS4odigrano 16 bordova
1077 Aleksandar Lovrić: 0,13 mp
2580 Spomenka Grujičić: 0,13 mp
1461 Miroslav Šovran: 0,13 mp
1089 Mihajlo Nikolić: 0,03 mp
1719 Dragan Gostović: 0,10 mp
   9,69 : 10,31 vp
-1 imp
 
+1 imp
 
pobednički tim: 0,54 mp


BSS