IO Slavija, Septembar (2), meč

procesiran 11.09.2015. u 00:28
nivo pristupa: klub Zemun
jačina: 13,38        stolova: 1

1 Men team 2-IXodigrano 14 bordova
1025 Miodrag Malović: 1,75 mp
1181 Miroslav Blagojević: 1,75 mp
1089 Mihajlo Nikolić: 1,75 mp
1326 Slobodan Španović: 1,75 mp
Mix team 2-IXsastav tima u trenutku igranja meča:
1077 Aleksandar Lovrić, 2580 Spomenka Grujičić
2381 Boško Marinović, 1067 Marko Mladenović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   14,64 : 5,36 vp
+17 imp
 
-17 imp
 
pobednički tim: 7 mp


BSS