večernja škola bridža

BORD BR. 11

27.05.2015.

Ako ste na ovom bordu igrali 7 kao EW i pali na K atak, evo kako ste mogli da napravite bez pik impasa.

KJxx
Jxxx
xxx
xx
AQ
Axxx
AT9
Jxx
xx
x
KQJxx
AKQxx
xxxx
KQxx
xx
xxx

Postoji mogućnost tzv. dami reversa, gde duža ruka u adutu seče luzere, a kraća adutira. Na ovaj način aduti se ne rasipaju već se racionalno troše na odvojene štihove (pa tipično, prilikom zadnjeg adutiranja iz kraće ruke, iz duže odlazi neki prividno neizbežan luzer, u ovom slučaju mali pik).
Uzmemo herc atak i proverimo da li je adut 5-0 asom. Ako jeste, moramo izadutirati, izvući trefove, i probati pik impas. Ako nije, sečemo herc visoko i probamo da li je adut 4-1 vraćanjem malog aduta do devetke ili desetke. Ako je 4-1, opet koristimo prethodni plan i zavisimo od pik impasa. Međutim, ako u ovom slučaju oba protivnika odgovore, praktično možemo klejmirati. Sečemo drugi herc luzer visoko, vratimo se na sto žandarom tref, i sečemo zadnji herc luzer visoko. Vratimo se na sto asom pik, izadutiramo, i ostali su visoki trefovi, dakle uzeli smo herca asa, 3 herc seče, 3 aduta sa stola, 5 trefova, i 1 pik, što je 13 štihova.

Razumljivo je da ste na parskom rađe probali 6 NT. Na bezadutu ne možete napraviti 13 štihova osim na pik atak ispod kralja.