večernja škola bridža

BORD BR. 24

24.06.2015.

Ako ste na ovom bordu igrali 3 NT kao EW i pali na herc atak ispod makaza, evo kako ste mogli da napravite.

AK
xxx
AQTxx
xxx
Jxxx
AQxxx
xx
xx
Qxxx
xx
Jxxx
QJT
xxx
KJT
K9
AKxxx

Ovo je problem koji spada u kategoriju lakših. Motiv je držanje opasne ruke van štiha. Treba napraviti 9 štihova bez puštanja desnog protivnika u ruku. Pošto imamo 10 štihova ako je karo 3-2, možemo žrtvovati 1 da se obezbedimo od loše podele.

Ovo čak i nije žrtva, već relativno razumna igra obzirom da je na herc atak jasno da je herc podeljen 5-2 ili 4-3, te da desni protivnik ima veću šansu da ima stopera karo. Po uzimanju herc ataka, treba ući na sto pikom i odmah napraviti impas do devetke karo (izuzev ako RHO nema boju, u kom slučaju pravimo impas na LHO). Ako LHO uzme i izbije nam ulaz pik na sto, i dalje možemo prebiti kralja karo i izvući karo štihove tako da se kontrakt pravi.